Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 4,0*°C
Medelvind E 2,7 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 november.

På kommunfullmäktiges sammanträde beslutades bland annat om partistöd för 2017. Fullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Fullmäktige fattade beslut om att Tjörns kommun ska gå i borgen för IFK Valla. Det beslutades också om borgensåtagande för Kroksdalshallens verksamhetsråd gällande byggnaden Kroksdalshallen.

Kommunfullmäktige beslutade även att bifalla en motion från Martin Johansson (SD), Thord Jansson (SD) och Rikard Simensen (SD) som handlade om att utbilda fler undersköterskor.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 24 november 2016.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-23 11.45
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se