Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 3,7*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni.

Sammanträdet inleddes med behandling av ett återremitterat ärende, Skola 2025. Det inkluderade frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs 6. Efter omröstning beslutade kommunfullmäktige att:

  1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med 31 december 2016.
  2. Beslut avseende placering av årskurs 6 delegeras till Barn- och utbildningsnämnden.
  3. Därmed avslutas ärendet Skola 2025.

På kommunfullmäktiges sammanträde beslutades även om antagande av budget för 2017. Efter en lång tematisk debatt beslutade fullmäktige, efter omröstning, att anta majoritetens förslag till budget 2017.

Innan budgetdebatten bereddes allmänheten möjlighet att ställa frågor om budget 2017. Det ställdes bland annat frågor om kulturhus, hemtjänst och gång- och cykelvägar.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 27 juni.

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-27 08.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se