Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 7,6*°C
Medelvind N 1,8 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträden den 25 februari 2016.

Kommunfullmäktige började med att återuppta det avbrutna sammanträdet från 28 januari. Kommunfullmäktige behandlade ärende om antagande av slamtaxa. Ärendet återremitterades enligt reglerna om minoritetsåterremiss vilket innebär att minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter röstat för en återremiss.

På ordinarie februarifullmäktige, som sedan hölls samma kväll, så behandlades bland annat ett återremitterat ärende om överlåtelse av aktier i Tjörns Måltids AB. Kommunfullmäktige beslutade att överlåta en del av aktierna i Tjörns kommunala Förvaltnings AB och i Tjörns Måltids AB till Orust kommun. Syftet med försäljningen är att möjliggöra ökad samverkan mellan Tjörns kommun och Orust kommun inom området för måltidsproduktion och distribution, samt för att främja en långsiktig utveckling och effektivisering av verksamheten.

Det kompletta protokollet publiceras efter justering som äger rum den 8 mars 2016.

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-26 10.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se