Tjörns kommuns logotype
Land 0,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 1,8 m/s

Företagen undviker offentlig upphandling

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Varje år handlar den offentliga sektorn i Sverige för över 600 miljarder kronor. Medianvärdet för en upphandling är dock endast två anbud! Anledningen? Offentlig upphandling upplevs som krångligt och komplicerat för företagen.

Vi träffade därför Karin Sundsmyr, upphandlingschef på Tjöns kommun, för att se om vi kunde bringa klarhet i några av frågorna eller uppfattningarna som ofta finns kring offentlig upphandling.

Många småföretagare väljer bort offentlig upphandling, då den uppfattas som krånglig och tidskrävande. Stämmer den bilden?

- Om man ska greppa om helheten inom lagstiftningen kan det uppfattas som komplext. När vi på kommunen genomför upphandlingar strävar vi efter att göra det så smidigt som möjligt att lämna anbud. Många gånger räcker det med att beskriva sitt företag, sin kompetens, produkter och lämna pris.

Tjörns kommun använder sig av ett elektroniskt upphandlingssystem där det går att nå annonserna och se våra upphandlingar. När man skapat sitt konto och bekantat sig med systemet brukar det inte vara några problem att lämna anbud.

Att lägsta pris och inte kvalitet är fokus vid offentliga inköp, är en annan vanlig uppfattning. Om jag vet att jag har en vara eller tjänst som ligger något dyrare i pris än några av mina konkurrenter, finns det då någon anledning för mig att lägga ett anbud eller är det dömt att misslyckas?

- Om det finns tydliga mervärden som är mätbara för den tjänst eller vara man ska köpa, kan man i förfrågningsunderlaget använda dessa för att utvärdera.

När det inte finns några tydliga, mätbara mervärden, kan man välja att ställa höga kvalificeringskrav och gå på det lägsta priset. I Tjörns kommuns upphandlingar väljer vi båda dessa modeller i lika stor utsträckning.

Som företagare på Tjörn ser jag att allt fler upphandlingar genomförs av Upphandlingsbolaget i Göteborg. Jag har inte kapacitet att leverera till hela Göteborgsområdet men vill gärna att Tjörns kommun skall handla av mig. Jag skapar ju ändå arbetstillfällen på orten!

I Tjörns kommuns nya inköpspolicy ingår som ett mål att skapa förutsättningar för lokala producenter och företag att kunna leverera till kommunen.

För att skapa dessa förutsättningar innebär det att i vissa fall behöver vi genomföra upphandlingar i egen regi för att få kontroll och kunna styra upphandlingen. I andra situationer har vi en dialog med Upphandlingsbolaget i Göteborg. De har i flera av sina samordnade upphandlingar skapat möjlighet för mindre företag att lämna anbud på en mindre del som till exempel delas in geografiskt, så att det blir möjligt att lämna anbud bara på leveranser till Tjörn. Vid denna typ av ställningstagande som kommunen gör så måste vi även väga in ekonomiska aspekter. Vilka resurser som finns för att genomföra upphandlingar i egen regi? Hur kommer det att påverka priser och leveransförutsättningar och tillgodose verksamheternas behov?

Varför kan kommunen inte ta hänsyn till att jag finns lokalt? Vill man inte stödja sina lokala företagare? Det måste ju bli billigare även om jag är en krona dyrare på det jag levererar? Tänk om jag måste lägga ner, det kostar ju kommunen också i förlorade arbetstillfällen & skatteinkomster!

Det går aldrig att lämna någon garanti att ett lokalt företag vinner anbudsgivningen. Även om vi kan skapa förutsättningar för lokala producenter att lämna anbud kan vi inte hindra andra leverantörer utanför Tjörns att lämna anbud. Vi måste skapa våra upphandlingar utifrån lagstiftningen som bygger på EU-direktiv och fri handel.

Jag har hört att det skall finnas något som kallas direktupphandling. Hur fungerar det?

Kommunen kan genomföra en så kallad LOU direktupphandling när det beräknade värdet beräknas understiga 534 890 kronor. Då annonseras inte upphandlingen utan kommunen riktar sin fråga direkt till några företag.

Kommunen har antagit riktlinjer för hur direktupphandlingar ska genomföras. Dessa finns tillgängliga på kommunens hemsida.

Jag har fått några sådana förfrågningar från kommunen men de har ju redan bestämt sig vem de vill ha så jag struntade i att svara på förfrågan!

Vår avsikt är alltid att genomföra ett anbudsförfarande på ett affärsmässigt sätt och ge alla samma chans. Om det finns misstanke om annat så hör av er till Upphandlingsenheten.

Under våren kommer Tjörns kommun att intensifiera arbetet kring offentlig upphandling tillsammans med våra mindre företag. Har du redan ni idéer på hur vi kan bli bättre i detta arbete - kontakta Anna Aldegren, näringslivsstrateg.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-13 10.56

Mer information & länkar till offentlig upphandling

Kommunen har antagit riktlinjer för hur direktupphandlingar ska genomföras.

Här hittar du Tjörns kommuns annonserade upphandlingarlänk till annan webbplats och kan lämna anbud.

Stöd och information kring lagstiftning och regler för leverantörer finns hos Upphandlingsmyndigheten.länk till annan webbplats

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se