Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 3,7*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Evakueringsboende avvecklas

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörnbron i solnedgång. Foto Maria Johannessen.

Migrationsverket avslutar sitt evakueringsboende på Tjörn.

Under våren kommer Migrationsverket att erbjuda asylsökande som hittills bott i kommunala evakueringsboenden mer långsiktiga boendelösningar. Alla asylsökande kommer att vara utflyttade senast i slutet av juni.

De asylsökande som bor i evakueringsboendet på Tjörn har informerats. De flyttar till mer långsiktiga boenden på andra orter i juni. Barn som hunnit börja på förskola eller skola ska långt som det är möjligt få bo kvar i närområdet.

Det går inte alltid att ange vart en viss asylsökande ska flytta. De nya asylboendena finns över hela landet och fylls på efterhand som de blir klara. De asylsökande får hjälp med buss- eller tågtransport.

Migrationsverket vill passa på att återigen rikta ett stort tack till alla som bistått dem med evakueringsplatser, och till de frivilligorganisationer och volontärer som gjort insatser för de asylsökande.

Bakgrund

Idag söker betydligt färre asyl i Sverige jämfört med i höstas. Därför har behovet av tillfälliga evakueringsplatser i kommuners regi minskat.

Den nya Bosättningslagen som kom den 1 mars innebär också att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända.

Migrationsverket har fortsatt behov av ordinarie boendeplatser. I den senaste prognosen från februari bedömer man att mellan 70 000 och 140 000 personer kommer att söka asyl i Sverige i år.

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-29 14.50
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se