Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 3,7*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

15-20 jobb i riskzonen när förskolan växer

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skolbänk

När förskolan växer mer än förväntat så måste barn- och utbildningsförvaltningen skära ner på andra håll.

Tjörns kommun har ett tydligt mål med ökad inflyttning av unga familjer. De ansträngningar som gjorts har varit framgångsrika. Inte minst har en ökad inflyttning av unga familjer och yngre barn skett.

Det innebär en större ökning än förväntat av nya barn i förskolan. Verksamheten får i och med det högre kostnader för lokaler och medarbetare än budgeten medger. För att kunna hålla budget måste pengarna fördelas på nytt sätt inom barn- och utbildningsförvaltningen. Förskolan, där den stora ökningen sker, får de pengar de behöver. I grundskolan får dock besparingar och nedskärningar göras. Efter diverse sparåtgärder återstår ändå 7,5 miljoner som ska bort.

– Skolan har fått en summa pengar av kommunfullmäktige som ska täcka alla våra kostnader. Som tjänsteman är jag skyldig att hålla mig till beslutad budget. För att lyckas med det ser jag tyvärr ingen annan väg än att minska antalet duktiga medarbetare, säger Staffan Sjölund, förvaltningschef barn- och utbildning.

Nedskärningen handlar om upp till 20 medarbetare från förskoleklass till årskurs 9, inklusive Resurscentrum. Förskolan, det vill säga barn 0-5 år, berörs inte. Fackliga förhandlingar pågår. När de är klara görs turordningslistor, omplaceringsutredningar och till slut uppsägningar. Ett omställningsprogram införs för att genomföra förändringen smidigare. För att nå en budget i balans 2017 bör arbetet vara klart i god tid innan vårterminens start.

– Nedskärningarna får tydliga negativa konsekvenser. Vi genomför detta på ett så smidigt och lugnt sätt som möjligt för eleverna och berörda medarbetare, säger Staffan Sjölund. Redan nu arbetar skolledningen med vilka åtgärder som behöver göras och hur verksamheten ska fungera med färre antal medarbetare, fortsätter Staffan Sjölund.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och facknämnderna har att rätta sig efter den budget de fått och leverera god ekonomisk hushållning. Det anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 % och när de finansiella målen är helt uppfyllda.

I den budgetmodell som Tjörns kommun använder görs inga justeringar i budget med anledning av förändringar i elevantal efter det att budget antagits.

Kontaktperson och information

Staffan Sjölund
Förvaltningschef barn- och utbildning
0304-60 11 01
staffan.sjolund@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-26 12.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se