Tjörns kommuns logotype
Temperatur 17,6 °C
Medelvind E 0,9 m/s

Träbåtsfestivalens nya koncept

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Hanna och Malin valde Tjörn

Västkustens Träbåtsförening ingår ett stort sponsoravtal med Tjörns kommun.

Avtalet ger Västkustens Träbåtsförening 300 000 kronor i utbyte mot utveckling. Fler aktörer ska vara delaktiga i Träbåtsfestivalen som i år äger rum den 15–16 juli i Skärhamn. Föreningen lovar också att arrangemanget stannar i Skärhamn i tre år.

Pengarna ska bland annat användas till en projektledare som avlastar föreningen. Beloppet blir en del av arrangemangets totala budget. En styrgrupp skapas där Västkustens Träbåtsförening, det lokala näringslivet, Södra Bohuslän Turism och kommunen ingår.

Nytänkande och tradition

Honnörsord är nytänkande och tradition där förenings- och näringsliv arbetar tillsammans. Föreningen ska tillsammans med styrgruppen presentera nytänkande redan i festivalen 2017 och ta fram ett förslag till nytt koncept för de kommande åren. Utöver konceptet ska förslaget innehålla en ny organisationsstruktur och finansiering för kommande år. Träbåtsfestivalen ska använda det gemensamma platsvarumärket Tjörn – en del av Bohuslän för att stärka upplevelsen av en levande och attraktiv kommun.

Tjörns strategi för sponsring

Sedan 2015 har Tjörns kommun en sponsringsstrategi. Den lyder:

"Sponsringsaktiviteter i Tjörns kommunkoncern ska vara till ömsesidig nytta för Tjörns kommunkoncern och sponsortagare/givare och ge ett mervärde. Sponsringsaktiviteten ska stärka kommunkoncernens vision och de fyra övergripande strategiska målen* samt de värden kommunal verksamhet står för."

Avtal reglerar parternas åtaganden

I det affärsmässiga avtal som skrivs mellan Tjörns kommunkoncern och sponsortagare/-givare regleras vad parterna åtar sig. Krav på sponsortagare är till exempel att det inte får vara ett företag eller en organisation där samarbetet kan ifrågasättas av etiska skäl. Sponsortagaren ska dela kommunens demokratiska grundprinciper och ha en stabil ekonomisk grund utan skuldsättning, vare sig till det offentliga eller till andra aktörer.

Aktörer som Tjörns kommun ingått sponsoravtal med tidigare

De senaste åren har följande sponsortagare ingått sponsoravtal med Tjörns kommun:

  • Tjörn Runt by Cowi
  • Åstol Aquathlon
  • Sillens Dag
  • Västkustens Träbåtsfestival
  • Tenson Tjörn Triathlon
  • Skärhamns Båtförening – marknadsföring av Tjörns gästhamnar på Båtmässan.

I samtliga samarbeten har Tjörns kommun fått stor medial uppmärksamhet och varumärket Tjörn har synts väl.

Vilka arrangemang kan Tjörns kommun sponsra?

Tjörns kommun kan sponsra arrangemang som

  • har internationell, nationell och/eller regional attraktionskraft
  • stärker kommunens varumärke och ger Tjörn massmedial uppmärksamhet
  • visar nytänkande och entreprenörsanda, stärker traditioner eller berättar något om Tjörns historia och kulturarv.

* De fyra strategiska målen finns beskrivna i riktlinjerna för sponsring (se länk till höger).

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-30 08.34
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se