Tjörns kommuns logotype
Temperatur 15,8 °C
Medelvind SSW 3,6 m/s

Stängning av badplatser

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Badplats okänd

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 8 maj 2017 att stänga två kommunala badplatser. Det är Sjötångens badplats på norra delen av ön samt badplatsen i Djupvik på öns östra sida.

Sjötångens badplats

Samfälligheten där Sjötångens badplats ligger har önskat bygga en lång kombinerad bad- och båtbrygga. Förslaget kan inte genomföras eftersom det strider mot Länsstyrelsens strandsskyddsregler. Diskussioner mellan Tjörns kommun och samfälligheten om alternativa upprustningsmöjligheter har pågått sedan hösten 2015. Kommunen har tagit fram tre förslag för utveckling av badplatsen. Miljöavdelning har gjort bedömningen att de är möjliga att genomföra utan att störa strandskyddet. Länsstyrelsen har dock valt att pröva även dessa vilket innebär att det kan bli ett avslag med hänsyn till strandskyddet. Samfälligheten har tackat nej till alla tre förslagen. Kommunen kan inte ha kvar badplatsen i nuvarande skick. Med anledning av det ser inte kommunen något annat alternativ än att ta bort badplatsen i kommunal regi.

Kommunen informerade i mars alla medlemmar i samfälligheten om att det skulle kunna bli nödvändigt att stänga badplatsen.

Närbelägna kommunala badplatser är Låka (Höviksnäs) och Almön.

Djupviks badplats

Badplatsen i Djupvik har inte synts till i kommunens dokument på många år. När byaföreningen i Södra Bäck kontaktade kommunen och påpekade att en uppfräschning behövdes fick vi börja leta i arkiven. Det betyder att Djupviks badplats inte funnits med i de inspektioner och genomgångar av badplatser som görs varje år. Badplatsen är i dagsläget inte säker, saknar bra parkeringsmöjligheter och har genom sitt läge få förutsättningar att kunna göras tillgänglig för alla. Kommunen har idag inte de finansiella resurser som krävs för att rusta upp badplatsen och har därför beslutat att säga upp avtalet med Södra Bäcks byalag. Badplatsen ligger på kommunal mark och uppsägningen innebär att kommunen tar bort träspången och rälsbryggan. Även här har kommunen haft en dialog med byaföreningen innan beslut.

Närbelägen badplats är Olsnäs.

Badplatser på Tjörn

Tjörns har många badplatser runt hela ön, närmare 20 stycken. De drivs av kommunen själva och/eller tillsammans med olika föreningar. Lagkrav och önskemål från medborgare och besökare handlar om tillgänglighet för alla, toaletter, ramper, sand, säkerhetsutrustning, parkering och mycket annat. De senaste årens återkommande höst- och vinterstormar har vållat stora skador på flera badplatser, framför allt bryggor och bryggdäck, vilket inneburit att kostnaderna för att hålla badplatserna i ordning ökat. En genomlysning av alla badplatsanläggningar är därför nödvändig, för att säkerställa en kontinuerlig drift av säkra, tillgängliga och attraktiva badplatser.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-12 09.40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se