Tjörns kommuns logotype
Temperatur 18,7 °C
Medelvind WSW 3,1 m/s

Resterande klasser i Rönnängs skola flyttar till Långekärr i november

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Brännboll på Rönnängs skola

Tidigare har tre klasser flyttat till Klädesholmens skola under tiden som skolan renoveras för luktproblem. Snart flyttar resterande elever i Rönnängs skola till Långekärrs skola.

Det är fyra klasser i årskurs 4 och 5, två klasser i årskurs 2, en förskoleklass och ett fritidshem. Totalt blir det 160 barn i Långekärrs skola.

I första etappen flyttar årskurs 4 och 5. I den andra etappen flyttar årskurs 2, förskoleklassen och fritidshemmet. Förhoppningen är att den första flytten kan ske under elevernas höstlov vecka 44 och den andra under senare delen av november. Till terminsstarten hösten 2018 ska eleverna vara tillbaka i Rönnängs skola igen.

Anledningen till flytten är att ge eleverna en lugn och fin studiemiljö. Att ha undervisning på en byggarbetsplats är inte tillfredställande.

Att lokalerna blir tomma betyder också att renoveringen kan göras snabbare.

I Långekärrs skola finns fyra normalstora klassrum, en matsal med kök, tidigare biblioteket som blir fritidshem, en lokal på övervåningen med två rum där ett blir personalrum och ett klassrum för specialundervisning. För att alla ska få plats kompletteras skolan med fyra klassrum i moduler. De placeras på den plats där det tidigare funnits moduler.

Det finns en säker av- och påstigningsplats för eleverna när de går av och på bussen, en rymlig idrottshall och en skolgård som är anpassad för barn i de aktuella åldrarna.

Eleverna fortsätter att ha slöjd i Skärhamns skola, precis som de har idag.

– Vi beklagar att det här måste ske och vill passa på att tacka alla föräldrar och elever för deras hjälpsamhet, säger Staffan Lindroos, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen på Tjörn. Det blir en längre väg till skolan och en ny miljö men det är nödvändigt för att eleverna ska få den studiero de behöver, avslutar Staffan Lindroos.

Bakgrund

Träskyddsmedel (KP Cuprinol) användes i Sverige främst under 50-, 60- och 70-talet. KP Cuprinol innehöll ett kopparsalt samt pentaklorfenol och andra klorfenoler. Ämnet förbjöds 1978 av arbetsmiljöskäl för de som arbetade med träskyddsmedlet.

– Vid fuktpåslag kan mikroorganismer omvandla klorfenol till kloranisoler, vilka är mer flyktiga än ursprungsämnet och därför kan de avgå till inomhusluften. Kloranisoler luktar skarpt och unket och lukten påminner om mögellukt. Lukt kan kännas redan vid mycket låga halter, i storleksordningen nanogram per kubikmeter. Lukten bidrar till en dålig inomhusmiljö, säger Sandra Johannesson, arbetsmiljötekniker och Jonas Brisman, överläkare Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kontaktperson och information

Staffan Lindroos
Förvaltningschef barn- och utbildning
0304-60 11 01
staffan.lindroos@tjorn.se

Medicinska frågor

Susanne Samsson Pettersson
Avdelningschef, barn- och utbildning, resurscentrum
0304-60 15 81
susanne.samsson.pettersson@tjorn.se

Byggtekniska frågor

Christer Andreasson
Byggprojektledare Tjörns Bostads AB
0304-60 10 24
christer.andreasson@tjorn.se

Huvudskyddsombud Rönnängs skola

Robert (Sune) Hallding
0768-16 22 62
sune.hallding@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-18 08.57
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se