Tjörns kommuns logotype
Temperatur 15,8 °C
Medelvind SSW 4,0 m/s

Klart för Buskär

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Buskär förslag

Fotomontage av förslaget Thorbjörnsson och Edgren arkitekter

Området norr om torget i Skärhamn (Magasinsgatan) har fått en ny detaljplan.

Efter överklagan hos länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har Buskärplanen i Skärhamn vunnit laga kraft, sedan det inte beviljades någon prövning i mark- och miljööverdomstolen.

Förutom riktlinjer för hur befintlig bebyggelse ska bevaras, ger planen också möjligheter att bygga nya lägenheter i två längor samt tre fristående bostadshus. När de gamla magasinen renoveras medger planen också att övervåningarna kan inredas till bostäder.

Ett gångstråk längs kajkanten kommer också att göras tillgängligt för allmänheten.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-28 09.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se