Tjörns kommuns logotype
Temperatur 15,8 °C
Medelvind SSW 3,6 m/s

Företagsklimatet i STO-regionen förbättras i stort

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Igår släppte Svenskt Näringsliv betyget för företagsklimatet i våra kommuner.

Men vi får vänta till i höst för att få veta hur vi placerar oss i jämförelse med Sveriges 290 kommuner. Mätningen genomfördes men hjälp av webb- och postal enkät samt telefonintervjuer under första kvartalet 2017.

Företagsklimatmätningen är en utav de ”rankingar” kommunerna i STO-regionen förhåller sig till tillsammans med den nyss släppta rankingen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Dessa två mätningar kompletterar varandra väl med Svenskt Näringslivs attitydmätning med SKL:s mätning på utförd myndighetsservice i kommunen. De behöver inte alltid sammanfalla med varandra.

Stenungsund fortsätter klättra sedan föregående mätning med en punkt (0.01) upp till 3.52 i sammantaget betyg. Orusts kommun vänder upp starkt och ökar med 29 punkter (0,29) till 2.71. Tjörn däremot tappar 24 punkter (0,24) till 3.29, men det betyder att det sammanfattande betyget för företagsklimatet i STO-regionen ökar med 6 punkter totalt.

Företagen anser att Stenungsunds kommuns tjänstemän och politiker har en kraftigt förbättrad attityd till företagande. Dessutom ser vi en svag ökning inom kommunens tillämpning av lagar och regler, likt SKL:s mätning. För Stenungsunds räkning kan vi dock se en svag försämring av skolans attityder till företagande men fortfarande ger företagen skolan goda betyg. Även den kommunala upphandlingen anser företagen att kommunen behöver arbete mer med.

På Tjörn ser företagen positivt på en minskad konkurrens från kommunens verksamheter. Dessutom lyfter man kommunens betyg inom offentlig upphandling. Tyvärr ser företagen en försämring vad gäller information till företagen samt en attitydförsämring gentemot företagande vilket ger ett sämre sammantaget betyg.

På Orust har man lyft sig från mycket låga nivåer för att sakta närma sig ett godkänt företagsklimat. Företagen på Orust ser en generell kraftig förbättring gällande attityder till företagande. Detta är genomgående för allt från skola till politikers förhållningssätt. Företagens tillgång till kompetens upplevs däremot ha försämrats sedan förra mätningen och företagen är väldigt tydliga med att infrastrukturen inom kommunen måste förbättras oavsett om det gäller vägnät eller fiberutbyggnad.

Vi gläds åt det sammanlagda förbättrade företagsklimatet inom STO-regionen men tar de försämringarna som finns på största allvar. Flera åtgärder är redan igång, bland annat träffas politiker och näringsliv den 13 juni för att diskutera infrastrukturfrågor. Dessutom har de kommunala upphandlarna i respektive kommun under våren utökat sin samverkan och dialogen med företagen. Vi hoppas våra företagare snart kan känna av effekten av kommunernas och regionens åtgärdsförbättringar.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-23 09.41

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se