Tjörns kommuns logotype
Temperatur 15,8 °C
Medelvind SSW 3,6 m/s

En utredning om den fysiska arbetsmiljön i Bleketskolan pågår

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Bleketskolan

På Bleketskolan pågår just nu en utredning av den fysiska arbetsmiljön med inriktning på ventilation och lukt.

Tjörns Bostad AB (fastighetsägaren) har via konsultföretaget Polygon gjort en första provtagning i ett mindre rum och i ett klassrum i den övre längan i Bleketskolan. Proverna har analyserats av Pegasus LAB. Svaren visar att det uppstått en kemisk reaktion i syllarna. Ett ämne, klorfenol, har spårats.

Under de kommande veckorna kommer ytterligare prov att tas i Bleketskolan.

Fuktigt träskyddsmedel ger skarp lukt

Två utrymmen i Blekets skola, den övre längan, har undersökts byggnadstekniskt av samma konsult som Rönnängs skola. Samma träskyddsmedel förefaller ha använts. Detta träskyddsmedel (KP Cuprinol) användes i Sverige främst under 50-, 60- och 70-talet. KP Cuprinol innehöll ett kopparsalt samt pentaklorfenol och andra klorfenoler. Ämnet förbjöds 1978 av arbetsmiljöskäl.

– Vid fuktpåslag kan mikroorganismer omvandla klorfenol till kloranisoler, vilka är mer flyktiga än ursprungsämnet och därför kan de avgå till inomhusluften. Kloranisoler luktar skarpt och unket och lukten påminner om mögellukt. Lukt kan kännas redan vid mycket låga halter, i storleksordningen ng/m3. Lukten bidrar till en dålig inomhusmiljö, säger Sandra Johnnesson och Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kontaktpersoner och information

Staffan Lindroos
Förvaltningschef barn- och utbildning
0304-60 11 01
staffan.lindroos@tjorn.se

Medicinska frågor
Susanne Samsson Pettersson
Avdelningschef, barn- och utbildning, resurscentrum
0304-60 15 81
susanne.samsson.pettersson@tjorn.se

Byggtekniska frågor
Christer Andreasson
Byggprojektledare Tjörns Bostads AB
0304-60 10 24
christer.andreasson@tjorn.se

Huvudskyddsombud Rönnängs skola
Robert (Sune) Hallding
0768-16 22 62
sune.hallding@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06 09.59
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se