Tjörns kommuns logotype
Temperatur 15,8 °C
Medelvind SSW 3,6 m/s

Enkät om företagsklimatet ute hos företagen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

I början av året skickar Svenskt Näringsliv ut sin enkät om kommunernas företagsklimat till företag och politiker. I enkäten ställs frågor om bland annat kommunens service till företagen och tillgång på medarbetare med relevant kompetens.

Enkäten sammanställs sedan och kommunen får innan sommaren ett betyg på sin verksamhet. I höst presenteras även en ranking där Tjörns kommun har möjlighet att jämnföra sig med Sveriges övriga kommuner. Resultatet av Svenskt näringslivs undersökning är en viktig grund i kommunens utvecklingsarbete gentemot våra företagare. Dessutom deltar Tjörns kommun i Insikt, som är SKL:s löpande undersökning av vår ärendehantering.

Det betyder att du som är företagare och har haft ett ärende hos kommunen gällande brandskydd, bygglov, livsmedelshantering, markupplåtelse eller miljöskydd kommer att bli kontaktad för att svara på frågor kring hur du upplevt vår service. Kommunen är tacksam om du som företagare tar dig tid att svara på dessa undersökningar då de är viktiga i vårt utvecklingsarbete. Svenskt näringslivs enkät är öppen för dig som företagare och politiker att besvara fram till och med slutet av mars 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-26 09.51

Mer information

Får du som Tjörnbo valuta för dina skattepengar? Här kan du läsa mer om Tjörns kommuns kvalitetsarbete och jämförelsemätningar

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se