Tjörns kommuns logotype
Temperatur 18,4 °C
Medelvind W 2,7 m/s

Årets ålsläpp

Störst text
Stor text
Normalstorlek
8 fjordar släpper ut ålyngel

Tjörn och våra grannkommuner har fått en halv miljon nya invånare.

Den europeiska ålen är rödlistad och räknas som akut hotad. Därför har projektet 8 fjordar sedan 2010 satt ut miljontals importerade ålyngel i fjordarna vid Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla.

Årets ålsläpp genomfördes den 4 och 5 juli i Lökebergs kile (Kungälv), vid Rossön (Orust) och i Myggenäs hamn (Tjörn).

Ålen är en fascinerande art med en komplicerad och delvis okänd livscykel. Den fortplantar sig i Sargassohavet i västra Atlanten, men tillbringar en stor del av livet i bland annat svenska vattendrag.

Sedan 1970-talet har invandringen av ålyngel minskat kraftig. Hotet mot ålen har sannolikt flera orsaker. Påverkan från fiske, vattenkraft, utdikning, klimateffekter och miljögifter är troliga bidrag. Idag räknas ålen som en akut hotad art.

Vad gäller för ålfiske?

  • Det är generellt förbjudet att fiska ål i Sverige.
  • Fångar du en ål måste du försiktigt släppa tillbaks den.
  • Enbart yrkesfiskare med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål.
  • I vissa utpekade sötvatten är fritidsfiske av ål tillåtet. Det är inte tillåtet att sälja denna ål.
  • Misstänker du olagligt fiske kan du kontakta din Länsstyrelse eller Kustbevakningen.

Att tänka på när du köper ål och ålprodukter:

  • Fråga alltid om ålen är lagligt fiskad och varifrån den kommer.
  • Avstå från köp om du misstänker olagligt fiske. Du kan kontakta din Länsstyrelse som är tillsynsmyndighet.

Ålutsläppen finansieras genom Krafttag Ål, ett samarbete mellan ett antal kraftbolag och Havs- och vattenmyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-07 08.11

Kontaktuppgifter

Niclas Åberg, 8 fjordar
0738-52 02 71
niclas.aberg@stenungsund.se

Sara Ejvegård, 8 fjordar
0732-30 49 63
sara.ejvegard@stenungsund.se

Sara Sandberg, Krafttag Ål
08-677 27 28
sara.sandberg@energiforsk.se

Länkar

8 fjordar: Ålutsättningarlänk till annan webbplats

Energiforsk: Krafttag Ållänk till annan webbplats

Miljösamverkan Sverige: Fakta om ål och fiskereglerlänk till annan webbplats

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se