Tjörns kommuns logotype
Land -0,1 °C Hav 4,5*°C
Medelvind ENE 1,3 m/s

Vi ber om ursäkt ...

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Omslag "Allt du behöver veta om slam"

... För att vi inte börjat med obligatorisk slamtömning tidigare!

Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från enskilda avlopp. Tjörns kommun är en av de sista kommunerna i landet att införa obligatorisk slamtömning.

10 procent av hushållen i Sverige har enskilda avlopp. Dessa hushåll släpper ut lika mycket miljöstörande ämnen som resterande 90 procent som är anslutna till kommunalt VA. På Tjörn har ungefär hälften av hushållen enskilda avlopp. Det är också begränsat med rent vatten på vår fina ö. Därför måste vi ta hand om vårt slam.

Vad har slam med dricksvatten att göra? kanske du undrar. Jo, avloppsvatten innehåller stora mängder smittämnen som är farliga för oss. Det innehåller också ämnen som är farliga för miljön. På flera platser på Tjörn är det problem med kvaliteten på dricksvattnet, på grund av föroreningar och påverkan av saltvatten. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten riskerar att förorena både dricksvattenbrunnar och vår vackra natur.

Alla som har en egen avloppsanläggning behöver ta hand om den på ett bra sätt. En del i denna skötsel är att regelbundet tömma den på slam. Slammet ska fångas upp i brunnen och får inte ta sig vidare och täppa till nästa steg av reningen. För att garantera en säker rening även för enskilda avlopp har Tjörns kommun, med start våren 2016, börjat samla in och transportera bort slamavfall. Arbetet kommer att utföras av Renova Miljö AB.

Förutom att du som har enskilt avlopp kommer att ha slamtömning en gång om året, finns det mer du kan göra för miljön på Tjörn. 100 hushåll på Tjörn har redan installerat nya avloppsanläggningar. Detta har lett till att miljöfarliga utsläpp och gödningsämnen minskat med över elva ton per år! Dessa förbättringar gör att vi Tjörnbor får en bättre kvalitet på grundvattnet, mindre övergödning och ett hav i balans.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsvattnet från din anläggning inte förorenar dricksvatten eller övergöder vattenområden.

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-14 08.42
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se