Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 7,6*°C
Medelvind N 1,8 m/s

Vad tycker besökarna om biblioteket?

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För en tid sedan gick biblioteket på Tjörn ut med en enkät via hemsidan. Nu har en del svar kommit in.

Vilka svarade?

82 procent av de 46 svarande var kvinnor. Flertalet var mellan 56 och 74 år, de flesta besökare till Skärhamns bibliotek. De som svarade på enkäten och som brukar besöka biblioteket i Häggvall var något yngre.

Vad svarade de?

Besökarna till Skärhamns bibliotek är nöjda med öppettiderna. De som besöker Häggvallbiblioteket vill gärna att biblioteket får utökade öppettider.

De flesta tycker det är ganska enkelt att hitta i Skärhamns bibliotek. På Häggvallbiblioteket tycker några att det varit svårt att hitta på grund av många omflyttningar.

De flesta tycker också att personalens bemötande är bra och att de alltid kan fråga om det är svårt att hitta vad de söker. 

Många använder bibliotekets hemsida via Tjörns webbplats. Däremot är det få som använder Bibliotek i Västs hemsida, www.biv.selänk till annan webbplats. Hälften svarade att de inte kände till sidan.

Efter att ha läst enkätsvaren vill biblioteket göra följande förbättringar:

  • Bibliotekets egen hemsida kommer att förbättras både vad gäller innehåll och layout.
  • Bibliotek i Västs hemsida kommer att göras om med en enklare katalog och tydligare webbstruktur. Biblioteket på Tjörn kommer att informera bättre om denna hemsida.
  • De omflyttningar som gjorts i Häggvalls bibliotek är nu klara. En ambition har varit att anpassa miljön bättre för barn och unga.
  • Medieutbudet kommer att bli ännu bättre.
Sidan senast uppdaterad: 2016-02-01 14.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se