Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 7,6*°C
Medelvind N 1,8 m/s

Tjörns kulturmiljöer som e-bok

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Kulturmiljöprogrammet

Sedan stenåldern har Tjörnborna präglat vår ö och lämnat minnen efter sig i form av en rad unika kulturmiljöer. Nu kan du ta del av kulturmiljörpgrammet digitalt som en e-bok eller nedladdningsbar pdf.

Genom människans påverkan och avtryck i landskapet skapar vi vår gemensamma kulturmiljö. Det kan vara hagar, ängar, odlingsmark, fornlämningar, stigar, vägar och bebyggelse som lämningar från tidigare byggnader. Ting och sammanhang som var för sig beskriver en historia, men som tillsammans berättar än mer.

Nu finns vårt gemensamma kulturarv samlat i vårt kulturmiljöprogram. Läs om hur och varför de olika kulturmiljöerna bildats, hur de bevarats, och hur vi formar en framtida utveckling som även tar hänsyn till historien.

I vår kommer kulturmiljöprogrammet att ges ut i en tryckt version. Redan nu kan du läsa den här på nätet — se länken till höger!

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-09 09.59
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se