Tjörns kommuns logotype
Land 2,2 °C Hav 8,6*°C
Medelvind NW 2,7 m/s

Tjörns äldre är nöjda med omsorgen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Det har Socialstyrelsen tagit reda på i sin årliga undersökning.

Undersökningen görs i alla Sveriges kommuner och vänder sig till personer över 65 år som bor på äldreboende eller som har hemtjänst.

Precis som föregående år, har Tjörn bättre resultat än i riket, både inom äldreboende och hemtjänst. Allra bäst resultat får personalens insatser. De som har hemtjänst tycker att de får ett bra bemötande (97 %), att de har förtroende för personalen (96 %) och att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål (91 %).

Inom äldreomsorgen svarar nästan samtliga att de har lätt att få kontakt med personal vid behov (96 %) och att de känner förtroende för personalen (95%).

De områden som får något sämre resultat i årets undersökning handlar oftast om organisatoriska problem. En majoritet av de svarande (65%) upplever svårigheter att träffa läkare vid behov. Knappt hälften (44%) vet vart man vänder sig med synpunkter eller klagomål. 44 % är inte nöjda med de aktiviteter som erbjuds och 72 % av de som bor på äldreboenden känner sig ensamma.

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-03 11.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se