Tjörns kommuns logotype
Land 6,2 °C Hav *°C
Medelvind W 4,5 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober.

På kommunfullmäktiges sammanträde förrättades en mängd val till bolag, nämnder och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade också att godkänna kommunens delårsbokslut per augusti 2016 samt att utföra en budgetjustering. Budgetjustering utförs med 3,23 mkr från centralt anslag till nämnderna avseende driftkonsekvenser av investeringar. Barn- och utbildningsnämnden 3,2 mkr och kultur- och fritidsnämnden 0,03 mkr.

Utöver detta beslutades bland annat att kommunen ska ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2,3 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. (SOLTAK är ett samarbete mellan kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö.)

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 27 oktober 2016.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-21 11.48
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se