Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 8,6*°C
Medelvind NW 3,1 m/s

Alla med hemtjänst på Tjörn får vård och omsorg

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Äldre med rullator

Detta trots att hemtjänsten på norra och mellersta Tjörn är hårt pressad. Det är svårt att rekrytera medarbetare och det bor fler på Tjörn som behöver hemtjänst under sommaren, både enstaka dagar och under längre perioder.

Hemtjänsten på Tjörn består av tre områden: Norr, Söder och boendet Kvarnbacken i Rönnäng. Det är på norra Tjörn som situationen är extra krävande för närvarande. Det påverkar hemtjänsttagare till exempel genom att maten inte alltid levereras i utsatt tid eller att inköp kan dröja.

– Vi är naturligtvis inte nöjda med nuvarande situation på mellersta och norra Tjörn, säger Lilian Bohlin, avdelningschef äldreomsorgen på Tjörn. Tyvärr har det också lett till sjukskrivningar hos medarbetare, vilket är beklagligt. Nu har vi tagit hjälp av ett företag för viss service så att våra medarbetare avlastas och kan fokusera på vårdinsatserna under sommaren, berättar Lilian Bohlin. I höst startar vi en bemanningspool som ska hjälpa oss hela året och inför nästa sommar. Poolen ska ha fasta medarbetare.

Kontinuerlig rekrytering för att få fler medarbetare

På Tjörn har vi arbetat offensivt med rekrytering de senaste två åren precis som alla andra kommuner i Sverige. Det har ordnats speedintervjuer, rekrytering i sociala medier och traditionell platsannonsering samt samarbete med arbetsförmedlingen. Vi har informerat elever i högstadieskolorna om yrken inom omvårdnadssektorn. Sedan drygt ett halvår tillbaka pågår kontinuerlig rekrytering. Att Tjörn är en kommun med Västra Götalandsregionens lägsta arbetslöshet påverkar också.

– Hemtjänsten gör väldigt många insatser varje dag, fortsätter Lilian Bohlin. Medarbetarna gör ett fantastiskt arbete och överlag har vi hög kvalitet inom äldreomsorgen vilket också syns i de betyg de äldre ger oss, säger Lilian Bohlin, avdelningschef Äldreomsorgen.

På väg mot en utvecklad hemtjänst

Tjörn har under flera år dragits med ett underskott inom hemtjänsten. Det har prövats olika vägar för att komma tillrätta med underskottet utan att lyckas.

En nyligen genomförd rapport från E&Y bekräftar att verksamheten behöver förnyas för att klara framtiden. Ett förändringsarbete som pågår. Det handlar om att rekrytera fler medarbetare, ta fram och tydliggöra strukturer och rutiner i organisationen, se över planeringsverktyg, områdenas storlek och ta fram effektiva verktyg för medarbetarna.

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-08 10.03
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se