Tjörns kommuns logotype
Land -6,5 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,3 m/s

Valåsens äldreboende blir intraprenad

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På socialnämndens möte den 16 december 2015 beslutades att personalen på Valåsens äldreboende ska ges förutsättningar att driva Valåsen i intraprenadform.

Sedan tidigare drivs äldreboendena Tubberödshus och Lilldals äldreboenden som intraprenader.

Intraprenad är en driftsform inom kommunen och syftet är att ge en högre kvalitet för de boende. Genom kortare beslutsvägar ges boende och medarbetare stort inflytande över omsorgens innehåll. I januari påbörjas arbetet tillsammans med medarbetarna

Eventuellt överskott kan användas i verksamheten för att ytterligare höja kvalitén. Om det uppstår underskott ska det regleras inom den egna budgeten. En intraprenad är en resultatenhet i socialförvaltningen med utökade befogenheter och ett större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Det regleras i ett avtal. Socialförvaltningen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Medarbetarna är fortfarande kommunalt anställda och intraprenaden bekostas av kommunen

Sidan senast uppdaterad: 2015-12-22 11.56
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se