Tjörns kommuns logotype
Land -6,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 0,9 m/s

Upphörande av kommunalt vårdnadsbidrag

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016.

Den 18 november sa riksdagen ja till regeringens proposition 2014/15:147 om att vårdnadsbidraget ska avskaffas. Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag kommer att upphöra från och med den 1 februari 2016.

De familjer som redan har beviljats kommunalt vårdnadsbidrag får sitt bidrag beslutsperioden ut.


Sidan senast uppdaterad: 2015-12-14 16.44
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se