Tjörns kommuns logotype
Land -2,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 0,9 m/s

Tjörns skolor på fjärde plats i landet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Läroböcker

Det kommer fackförbundet Lärarnas Riksförbund fram till i en ny skolrankning som presenterades den 8 september.

I rankningen har man tittat på resursanvändning, likvärdighet, lärarlöner, behörighet och elevresultat. Lärarnas Riksförbund har gjort statistiska jämförelser mellan Sveriges skolor tidigare. De mått man jämfört har varit likartade. Tjörn har placerat sig högt i samtliga.

Tjörn kniper också en tredjeplats i Västra Götalandsregionen efter Sotenäs och Härryda.

Sotenäs 2
Härryda 3
Tjörn 4
Öckerö 35
Alingsås 46
Partille 63
Stenungsund 65
Lerum 71
Mölndal 73
Orust 102
Kungälv 103
Göteborg 150

– Måste få tacka föräldrar, elever och alla medarbetare i skolan för deras engagemang. Det är de som gör att skolorna får så fina placeringar, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande på Tjörn.

– På Tjörn är det gemensamma målet mycket levande: Alla elever ska ha en ökad måluppfyllelse, det vill säga lyckas bättre i sina studier än vad de gjort tidigare. Det innebär att vi har höga förväntningar på eleverna och är övertygade om att de kan leva upp till dessa. Det är vårt jobb att ta dem dit, berättar Staffan Sjölund.

De fem bästa placeringarna i landet

 • Piteå första plats
 • Lomma och Sotenäs, delad andra plats
 • Härryda tredje plats
 • Tjörn fjärde plats
 • Båstad femte plats

Lärarnas Riksförbunds sammanfattning av rapporten

 • Det är stor spridning i elevresultaten mellan olika kommuner. Det är tydligt att det går sämre för många av eleverna i mindre kommuner och bättre för eleverna i rika Stockholmskommuner.
 • Likvärdigheten i svenska kommuner är undermålig. Det är enorma skillnader i resultat mellan skolorna inom kommunerna speciellt i storstadskommunerna. Det är även stora skillnader i resultat mellan könen i de flesta kommuner.
 • Många kommuner har inte en effektiv resursanvändning. De administrativa kostnaderna är för höga och äter upp en allt för stor del av kommunens grundskolekostnader. Det läggs även en för liten andel av resurserna på undervisningen i många kommuner och även totalt i Sverige. I många kommuner har eleverna inte tillgång till tillräckligt med studie- och yrkesvägledning vilket visar på dåliga prioriteringar hos många kommuner.
 • Spridningen är stor mellan kommunerna när det kommer till lärarnas behörighet. I vissa kommuner undervisas eleverna till stor del av behöriga lärare medan det i andra kommuner saknas lärare med rätt pedagogiska och ämneskunskaper. Det är även stora skillnader i nivån på lärarlönerna, där visa kommuner satsar på sina lärare medan andra kommuner har en oacceptabel låg nivå på sina lärarlöner.
 • När kommunernas rankningar inom de olika kategorierna vägs samman är det uppenbart att det är svårt för kommunerna att hålla en hög nivå inom alla områden. Det är även stora skillnader mellan kommuner som borde vara relativt lika sett till befolkningsmängd och ekonomiska förutsättningar. Vissa kommuner misslyckas i nästan alla kategorier medan de flesta kommuner lyckas inom några och är sämre inom andra.

De mått som använts

Likvärdighet

Likvärdighet kan kanske beskrivas som hur Tjörneleverna presterar i jämförelse med övriga skolor på Tjörn och andra skolor i landet. Det handlar också om att alla elever ska få samma kunskap oavsett förutsättningar och kön.

Elevresultat

 • Antal elever som uppnått alla mål i åk 9
 • Antal elever som är behöriga till gymnasieskolan åk 9
 • Antal elever som uppnått alla målen i åk 6
 • Antal elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter gymnasieskolan

Resursanvändning

 • Undervisningskostnaden per elev i grundskolan
 • Övriga kostnader i förhållande till undervisningskostnaden i grundskolan
 • Antal elever per studie- och yrkesvägledare i årskurs 7–9
 • Lärartätheten i grund- och gymnasieskolan

Kontaktperson och information

Staffan Sjölund
Förvaltningschef barn- och utbildning
0304-60 11 01
staffan.sjolund@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-23 13.08
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se