Tjörns kommuns logotype
Land -7,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Tjörn ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Larmknapp på äldreboende

Tjörns kommun inför nationell patientöversikt (NPÖ) och sammanhållen journalföring.


Genom nationell patientöversikt görs det möjligt för behörig hälso- och sjukvårdspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Förutom samtycke ska den legitimerad personal ha en patientrelation samt att informationen har betydelse för vården av patienten. Patientdatalagen reglerar tillgången till patientinformation som ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Vad menas med sammanhållen journalföring?


Med sammanhållen journalföring menas ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare (SFS 2008:355). Syftet är att få en samlad information av patientens vårdhistorik och vårdbehov för att kunna ge god och säker vård.

Införande på Tjörn


Under våren pågår planering inför införandet av nationell patientöversikt på Tjörn. Under hösten ska aktuell, teknisk, integration genomföras mellan vårdsystem samt att utbildning ska hållas inför behörig personal. Även information till patienter kommer att tas fram under hösten.

Bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning

 

Hälso- och sjukvården genomgår stora förändringar och det finns fler driftsformer än tidigare. Antalet yrkesutövare som arbetar med varje patioent har ökat. Det ställer nya krav på både information till patienterna och ger också möjlighet för flera vårdgivare att ta del av information. Genom att samordna informationen får vårdgivarna en helhetsbild av patienten och ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning. Det är idag möjligt att få via nationell patientöversikt.

Idag är det ungefär hälften av kommunerna i Västra Götaland som har infört nationell patientöversikt.  

 

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-04 12.59

Mer information

Mer om Nationell patientöversikt och Sammanhållen journalföring finns att läsa på Västkoms hemsida.Västkomlänk till annan webbplats

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.

 

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se