Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Tjörn har fortsatt högt nyföretagande

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörnbron från Almön

Nya siffror över landets nyföretagande visar att Tjörns kommun ligger fortsatt bra till.

Två gånger om året ställer Nyföretagarcentrum och Bolagsverket samman Nyföretagarbarometern, med färsk statistik över nyföretagandet i landet.

Nu har helåret 2014 sammanställts. Det visar sig att Tjörn har sju nyregistrerade företag per 1000 invånare och får plats 23 i Sverige. Förra året placerade sig Tjörn på plats 15.

Under 2014 har 106 nya företag registrerats på Tjörn, något färre än under 2013 då slutsiffran hamnade på 118. I Göteborgsregionen hamnar Tjörn på tredje plats, det är bara Göteborg och Kungsbacka som har fler nyföretagare per 1000 invånare.

Majoriteten av de drygt 350 företag som nyregistrerades på Tjörn under åren 2012-2014 bedriver verksamheter inom bygg, konsultbranschen, handel, jordbruk, skogsbruk eller fiske.

Fyra av fem nyregistrerade företag saknar anställda, men vart femte nyregistrerat företag anställer mellan 1-9 personer. Det är främst inom byggverksamhet, handel och hotell samt konsultverksamheter som anställningar sker.

Kontaktperson och information

Helene Evensen
0304-60 12 90
helene.evensen@tjorn.se

Källor: Nyföretagarbarometern Nyföretagarcentrum; WebSelect

Sidan senast uppdaterad: 2015-03-23 12.59
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se