Tjörns kommuns logotype
Land 3,5 °C Hav 12,4 °C
Medelvind SE 4,5 m/s

Tjörn förbereder sig för att ta emot nyanlända

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vid årets första sammanträde i kommunstyrelsen den 15 januari beslöts att föreslå kommunfullmäktige att besluta att förbereda organisationen för att ta emot nyanlända. Kommunstyrelsen beslöt också att föreslå kommunfullmäktige att Tjörn ska ta emot ett antal nyanlända, exakt hur många är inte beslutat.

– Beslutet har fattats med bred politisk enighet (Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet) och det känns extra roligt att inleda årets politiska arbete med ett så angeläget beslut, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande.

Det har inte funnits så många människor på flykt i världen sedan andra världskriget och Länsstyrelsen har bett alla kommuner om hjälp att ta emot dessa nya invånare. Tjörns kommun vill vara en av dessa kommuner.

– Inför beslutet har en intern kartläggning gjorts av hur kommunen arbetar med frågan idag och en ny tydligare ansvarsfördelning har tagits fram. Förslaget har varit på remiss hos de politiska partierna och idag kom de nödvändiga besluten, berättar Johan Fritz, kommunchef.

Det blir kommunstyrelsen som får huvudansvaret för frågan. Den ska bland annat

  • ansvara för samordningen inom kommunen
  • ta emot och fördela den statliga ersättningen
  • förhandla med Länsstyrelsen
  • involvera Tjörnsamhället och föreningsliv i mottagandet
  • utreda hur man kan samverka med andra kommuner
  • ansvara för bostadsförsörjningen.

Även andra delar av kommunen får ta ansvar. Barn- och utbildningsnämnden ska

  • ansvara för SFI och utökad samhällsorientering.

Det är Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som anvisar en kommun till nyanlända. På Tjörn kan man idag inte säga från vilka länder de nyanlända kommer eller i vilka åldrar de kommer att vara.

Tjörn har platser för ensamkommande flyktingbarn sedan tidigare

Tjörns kommun har sedan 2008 tagit emot ensamkommande flyktingbarn. De är ungdomar mellan 16-18 år. I dagsläget finns ett tjugotal av dessa ungdomar på Tjörn.

Migrationsverkets tillfälliga asylboende på Tjörnbro Park

Sedan november 2011 har statliga Migrationsverket hyrt platser på Tjörnbro Park för asylsökande flyktingar. Den enda rollen Tjörns kommun har i detta boende är att erbjuda förskola och skola.

Tjörnbro Park är ett tillfälligt boende för asylsökande. De flesta återvänder till sina hemländer. Några får asyl och blir då antingen anvisade kommun att bo i av Länsstyrelsen eller väljer själv en kommun att bosätta sig i.

Kontaktperson och information

Martin Johansen
Kommunstyrelsens ordförande
0304-60 10 51, martin.johansen@tjorn.se

Inga-Lill Hast
Första vice ordförande, kommunstyrelsen
0304 - 60 10 69, inga-lill.hast@tjorn.se

Benny Andersson
Andre vice ordförande, kommunstyrelsen
0304 - 60 10 29, benny.andersson@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-09 14.34
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se