Tjörns kommuns logotype
Land -4,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,6 m/s

Stort behov av infrastruktur i hela landet 

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Anna Johansson, infrastrukturminister

Ja, det var vad infrastrukturminister Anna Johansson sade när STO-kommunerna uppvaktade och berättade om Nordvästsvenska Initiativet.

Anna Johansson berättade att hon just nu är ute och besöker partidistrikten i hela Sverige för att lyssna av behoven av infrastruktur. Hon sammanfattade sina resor med orden ”det finns ett extremt stort behov av åtgärder, av dels utveckling av befintlig infrastruktur och dels ny infrastruktur”.

Hon betonade också Trafikverkets princip att alltid starta med att titta på åtgärder på befintlig struktur för att trimma denna innan man bygger nytt. I vårt fall vore det att öka kollektivtrafiken, skapa knytpunkter, parkeringar, matarbussar, tätare trafikturer, anropsstyrd trafik med mera.

Flera gånger återkom Anna Johansson till två argument som staten tar hänsyn till när de satsar på infrastruktur: tillväxt och trafiksäkerhet.

Positiva nyheter från Trafikverket

De tre kommunerna har nu också inlett gemensamma möten med Trafikverket. Det första ägde rum i april och Trafikverket presenterade sina planer för vårt område. Glädjande nog fanns Södra Bohusbanan med som en av fyra prioriterade järnvägslinjer. Även väg 160 och tunneln på Stenungsön fanns med.


Sidan senast uppdaterad: 2015-05-13 08.44
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se