Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 4,5 m/s

Stenungsund, Tjörn och Orust uppvaktar infrastrukturministern om det Nordvästsvenska Initiativet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörnbroleden

Den 23 april träffade kommunalråden i de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust infrastrukturminister Anna Johansson i Stockholm.

De presenterade det gemensamma Nordvästsvenska Initiativet. Kommunerna har tillsammans med varandra och näringslivet arbetat fram dokumentet för att visa behoven av bättre infrastruktur för att kunna växa till sin rätta potential.

 - En utveckling av den regionala infrastrukturen är av största vikt för tillväxten i våra tre kommuner. Både inflyttning, turism och företagande är beroende av att vägar och tågkommunikation i vår delregion förbättras, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande Tjörns kommun. Detta är också ett viktigt incitament för att skapa en utökad arbetsmarknadsregion i Göteborgsregionen, fortsätter Martin.

Utredningen har kommit fram till att det behövs satsningar på infrastruktur, så som vägar och järnväg samt kollektivtrafik. Åtgärder behöver göras både på kort och på lång sikt. De satsningar som kommunalråden presenterar för infrastrukturministern är mycket viktiga och skulle släppa loss den stora potential som finns för STO-området att växa och utvecklas.

I Det Nordvästsvenska initiativet lyfts tre prioriterade områden

  • En utveckling av väg 160 som går genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust.
  • En fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan.
  • En bro mellan fastlandet och Orust.

Dessutom finns många spännande förslag till åtgärder som sträcker sig en bra bit in i framtiden. Uppvaktningen är en i raden av aktiviteter som kommer att ske under våren och sommaren för att uppmärksamma hur viktig en utbyggd infrastruktur är för kommunernas och näringslivets utveckling.

För mer information, vänligen kontakta;

Helene Evensen, näringslivsstrateg på Tjörns kommun
Tfn 0304-60 12 90, e-post helene.evensen@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2015-05-04 10.21
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se