Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Snart klart i Södra Hamnen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Asfaltering

De omfattande arbetena i Södra Hamnen och kring korsningen Hamngatan-Kroksdalsvägen är nu inne på sluttampen.

Alla ledningar och pumpstationer är i drift. Det som främst pågår är diverse arbeten med att återställa vägar och grönytor.

Infarten till det gamla reningsverket från Hamngatan är avstängd på grund av slutförande va-arbeten.

Omkoppling av tegelhusets pumpstation blir något av det sista som görs.

Efter asfaltering är det dags för linjemålning i slutet av maj.

Slutbesiktningen är planerad till 2 juni.

Sidan senast uppdaterad: 2015-05-18 17.05
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se