Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april inleddes med en information om kollektivtrafikläget på Tjörn och i regionen. Informationen gavs av representanter från Västra Götalandsregionen och Västtrafik och därefter gavs fullmäktige möjlighet att ställa frågor gällande kollektivtrafiken på Tjörn.

Efter information från kommunrevisionens ordförande, Erling Alsin, och ekonomichef, Katarina Hillberg, behandlades frågan om ansvarsfrihet för Kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2014 samt Tjörns kommuns årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige beslutade bevilja ansvarsfrihet och man godkände också årsredovisningen. Du kan läsa Tjörns kommuns årsredovisning 2014 häröppnas i nytt fönster.

I övrigt beslutade fullmäktige ansluta sig till Nordvästsvenska Initiativet som är ett samarbete mellan Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner gällande infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän. Fullmäktige beslutade också att anta Vision 2035 för Tjörns kommun vilken politikerna, i samarbete med konsulter, arbetat med en längre tid.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 28 april 2015.

Sidan senast uppdaterad: 2015-04-24 15.41
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se