Tjörns kommuns logotype
Land -7,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Snabbprotokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2015

På Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september behandlades bland annat begäran om ramjustering för Barn- och utbildningsnämnden där fullmäktige beslutade att bevilja en justering med 2,5 miljoner kronor för 2015.

På mötet behandlades också ärende om antagande av detaljplan Tubberöd 1:201, mf.l. ”Buskär”. Fullmäktige var oeniga i ärendet och efter omröstning återremitterades detaljplanen enligt reglerna om minoritetsåterremiss. Minoritetsåterremiss innebär att minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter röstat för att ärendet ska återremitteras.

Två motioner behandlades på mötet; bland annat en gällande anställning av kommunekolog för förbättrad miljöplanering. I det politiska svaret framgick att kommunens miljöavdelning planerar att anställa en miljöstrateg under 2016 och ett enigt fullmäktige beslutade därför att motionen var besvarad.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 24 september 2015.

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-28 09.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se