Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 4,5 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Snabbprotokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2015

På Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni behandlades budget 2016. Ärendet inleddes med allmänhetens frågestund där det bland annat ställdes frågor om planerna på att bygga ett nytt kulturhus. Efter en lång debatt där majoriteten och Socialdemokraterna presenterade sina respektive budgetförslag så antogs majoritetens budget. Du kan läsa budgeten här.

I övrigt beslutade Kommunfullmäktige att godkänna kommunens delårsbokslut per sista april samt att införa passersystem och avgifter för Heås återvinningscentral.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 25 juni 2015.

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-12 11.30
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se