Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj inleddes med information om den nya programperiod för LEADER Terra et Mare, som är ett EU-program för att främja utvecklingen av en levande och fungerande landsbygd, kust och skärgård.

Tre interpellationer besvarades och tre motioner behandlades på sammanträdet. Det var bland annat en interpellation gällande samarbete med Stenungsunds kommun angående simhall, och en motion gällande policy och riktlinjer för att motverka korruption och otillbörlig förmån.

I övrigt beslutade fullmäktige att anta detaljplan för Toftenäs 1:67 med flera, Kollung. Man beslutade även att gå i borgen för SOLTAK AB. SOLTAK AB är ett kommungemensamt samarbete i bolagsform, mellan Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälvs kommuner.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 1 juni 2015.

Sidan senast uppdaterad: 2015-05-22 16.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se