Tjörns kommuns logotype
Land -2,0 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNW 0,9 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari.

På sammanträdet behandlades ett ärende om flyktingmottagande och avtal om mottagande av nyanlända i Tjörns kommun. Beslutet innebar bland annat att ansvaret för integrationen och kommungemensam samordning av flyktingmottagandet läggs under kommunstyrelsen, samt att kommunstyrelsen fått ansvar för att förhandla fram ett avtal med länsstyrelsen.

Ärendet om va-taxa 2015 behandlades också. Det ärendet återremitterades enligt reglerna för minoritetsåterremiss. (Minoritetsåterremiss innebär att minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter röstar för att ärendet ska återremitteras.)

I övrigt beslutade man att tacksamt motta ett arv för Lilldals Äldreboende. Carl Eric Hagström har testamenterat pengar till Tjörns kommun för att användas till trivselskapande åtgärder för åldersdementa personer som vårdas på Lilldals äldreboende samt för utveckling och skötsel av Sinnenas trädgård.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 9 februari 2015. 

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-30 11.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se