Tjörns kommuns logotype
Land -7,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2015.

Efter att ha röstat om dagordningen så inleddes kommunfullmäktiges sammanträde med beslut om entlediganden.

I övrigt behandlades bland annat kommunens delårsbokslut per 2015-08-31. Fullmäktige beslutade att godkänna delårsbokslutet.

På sammanträdet fattades även beslut om att anta VA-taxan för 2016. Taxan för 2016 blir enligt följande:

  • Anläggningsavgifterna (§ 5.1 och § 6) höjs med 5 %.
  • Brukningsavgifterna (§ 9.1 och § 11) höjs med 5 %.
  • En särskild avgift på 300 000 kronor tas ut från Räddningstjänsten för släckvatten, underhåll av brandposter, samt kontinuerlig uppdatering av kartmaterial för brandposter, med funktion och flödesmätning.
  • Beslutet gäller från och med 1 januari 2016.

Det kompletta protokollet publicerades efter justeringen den 23 oktober 2015.

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-09 15.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se