Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2015.

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med luciafirande. Det var Kulturmåndagsgänget som för tredje året i rad spred ljus och glädje i fullmäktigesalen.

Efter lucia var det utdelning av utmärkelsen Rådig insats. Utmärkelsen uppmärksammar någon eller några som visat mod och rådighet genom sitt agerande. Årets utmärkelse gick till:

  • Karl-Olof Olsson, Ingemar Olsson, Martin Olsson och Marcus Lorensson. De tilldelades utmärkelsen för att de i december 2014, på Dyrön, räddat livet på en man som fallit i vattnet och inte kunde ta sig upp.
  • Emilie Bergius och Anna Bergman. De tilldelas utmärkelsen för sin insats i november 2015 då de räddade livet på en kollega som satt i halsen och höll på att kvävas.

Större delen av sammanträdestiden upptogs av debatt gällande ärendet Skola 2025. Efter omröstning beslutade fullmäktige till slut att:

1. Avveckla Långekärrs skola och förskola från och med 2016-07-01.

2. Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden.

3. Därmed avslutas ärendet Skola 2025.

Fullmäktige behandlade även ärende gällande överlåtelse av aktier i Tjörns Måltids AB (TMÅAB). Ärendet behandlas parallellt i Orust kommun då de vill förvärva aktier i TMÅAB för att kunna köpa måltider av bolaget. Ärendet återremitterades enligt reglerna om minoritetsåterremiss vilket innebär att minst en tredjedel av ledamöterna röstade för att återremittera ärendet.

I övrigt beslutade fullmäktige om att revidera sin arbetsordning och ett antal entlediganden och fyllnadsval genomfördes.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 16 december 2015.

Sidan senast uppdaterad: 2015-12-11 13.45
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se