Tjörns kommuns logotype
Land -4,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 4,0 m/s

Skolbeslut i kommunstyrelsen skjuts upp en månad

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skolsal

Vid kommunstyrelsens möte den 3 september beslöt man att bordlägga frågan om skolornas framtid.

Det innebär att politikerna nu diskuterar ämnet och att frågan åter tas upp vid nästa möte i kommunstyrelsen den 1 oktober.

Beslut kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska bordläggas. Beslutet fattades efter votering om ärendet skulle bordläggas eller återremitteras. Ärendet bordlades med röstsiffror 9-7. Skriftlig reservation kommer lämnas från Socialdemokraterna.

Yrkanden kommunstyrelsen

Inga-Lill Hast (M) yrkar att ärendet ska bordläggas.

Gert Kjellberg (TP) yrkar att ärendet ska återremitteras på grund av att beslutsmaterialet är ofullständigt.

Benny Halldin (S) yrkar på återremiss med motivering som framgår av separat dokument.PDF

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-29 09.25
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se