Tjörns kommuns logotype
Land -4,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 4,0 m/s

Så tycker Tjörnborna om sin kommun

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vid kvarnen på Lilla Askerön, Tjörnbron i fjärran

I SCB:s medborgarundersökning har Tjörnborna gett betyg åt sin kommun inom en rad olika områden.

Tjörnbornas betyg på sin kommun som plats att bo och leva på är 61, genomsnittet i undersökningen är 60. Tjörnborna är framför allt nöjda med tryggheten, minst nöjda med bostäder, arbets- och utbildningsmöjligheter.

De som bott i kommunen i två år eller kortare ger högst betyg. Kvinnorna var något mer positiva än männen. På samma sätt är individer i åldersgruppen 75 år och äldre mer nöjda än de yngre målgrupperna.

Räddningstjänsten får högst betyg av kommunens verksamheter. Grundskolan och kulturen får högre betyg än genomsnittet. Däremot får förskolan, gymnasieskolan, idrotts- och motionsanläggningar samt vatten och avlopp lägre betyg än snittet. Det sammanfattande Nöjd-Medborgar-index är 48 för Tjörn i år, genomsnittet i undersökningen ligger på 54.

Undersökningen genomfördes hösten 2014 och våren 2015 i 133 kommuner. Hos oss gick den ut till 1200 Tjörnbor på 18-84 år, av vilka knappt hälften svarade.

Sidan senast uppdaterad: 2015-07-27 10.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se