Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Samverkan i medborgarnas tjänst

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Omslag Vi på Tjörn nr 1, 2014

I ledaren i senaste numret av hushållstidningen Vi på Tjörn talar kommunchef Johan Fritz om vikten av samverkan med andra.

"I och med årsskiftet har den nya mandatperioden dragit igång med alla nyvalda ledamöter till styrelser, nämnder och utskott. Jag vill passa på att gratulera de valda och önska dem lycka till med sitt uppdrag.

Det uppdrag vi tjänstemän har är att genomföra de beslut som kommer att fattas. Tjörns kommun är som alla andra kommuner beroende av ett bra samarbete med sin omvärld. En stor orsak till detta är att lagstiftarens och befolkningens krav på kommunal service fortsätter att öka samtidigt som de ekonomiska resurserna inte ökar i samma takt. Samhällsutvecklingen medför dessutom en ökad komplexitet som måste hanteras.

Vikten av samarbete

För att klara framtida utmaningar både vad gäller ekonomi, kvalitet och kompetens måste kommunerna samarbeta. Det ger för Tjörns del konkreta uttryck i olika samarbetsområden. Ett väl inarbetat samarbete är arbetet med gymnasieantagningen inom Göteborgsregionens kommuner. Tillsammans med Stenungsunds och Lilla Edets kommuner har en djupare samverkan kring räddningstjänsten utvecklats med bland annat en gemensam räddningschef. Detta bidrar till ökad kompetens, ökad slagkraft och bra tillsynsverksamhet.

Från årsskiftet har Tjörns kommun tillsammans med Stenungsund, Orust och Lilla Edets kommuner en gemensam Överförmyndarnämnd. Tjörn står också i startgroparna för att ha ett gemensamt kontor för löne- och fakturahantering tillsammans med bland annat Stenungsund, Kungälv och Lilla Edet. När kommuner samverkar måste vi se till att den demokratiska styrningen och insynen inte försvåras.

Flera fördelar

Fördelarna med samverkan kommuner emellan är flera, bland annat bättre resursfördelning och tillgång till kompetens. Det bidrar till att kvaliteten på de tjänster som kommunen levererar i större utsträckning kan behållas eller kanske till och med öka. "

Johan Fritz
Kommunchef

PS: Vill du läsa hela Vi på Tjörn? Ladda ner tidningen som pdf-filPDF.


Sidan senast uppdaterad: 2015-02-16 15.51
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se