Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Rent i Tjörns skolor

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skolbänk

När inomhusmiljön i kommunens skolor granskades fick skolorna bra betyg. Granskningen gjordes i ett nationellt folkhälsoprojekt.

Intresset från skolpersonalen och fastighetsägaren (Tjörns Bostads AB) har varit stort och parterna har tillsammans förbättrat rutiner kring egenkontroll av ventilation och städning. Ansvarsfördelningen mellan parterna är tydlig vilket är en förutsättning för en fungerande inomhusmiljö. Vid inspektionerna har man till exempel granskat städning, ventilation, förekomst av damm och hur rena toaletterna är. I samband med detta kontrollerades också hur rökförbudet i skolorna efterlevs. Resultaten är att det finns fungerande egenkontroller, luftkvaliteten och städning bedöms som bra och det finns inga brister som skulle kräva ett föreläggande.

Det finns en anledning till att Folkhälsomyndigheten genomför ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan; I Socialstyrelsens utredning om astma- och allergi kopplat till barnens arbetsmiljö i skolan fann man en rad brister. Även Miljöhälsorapporten från 2013 ger en bild av stora brister i inomhusmiljön i Sveriges skolor.

228 kommuner deltar och inspektionerna har skett under perioden oktober 2014 – mars 2015. Vid årets slut är rapporten om miljön i landets alla skolor klar.

Kontaktperson och information

Naida Granov
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
0304-60 11 52
naida.granov@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2015-05-25 15.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se