Tjörns kommuns logotype
Land -7,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Premiär för Nordvästsvenska Initiativet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Nordvästsvenska initiativet

Idag, onsdag 10 juni, träffas ett 60-tal intressenter för att arbeta för bättre infrastruktur i vårt område.

Det är regionala och lokala politiker samt organisationer och företag som Fyrbodals kommunförbund, Göteborgsregionens kommunförbund, Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän, Trafikverket, Hogia, Västsvenska Handelskammaren, Företagarna, Södra Bohuslän turism och förstås politiker och tjänstemän från Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner. Det är dessa som står bakom Nordvästsvenska Iniativet.

Varför Nordvästsvenska Initiativet?


Tjörn, Orust och Stenungsund (STO-regionen) erbjuder boenden för de som vill bosätta sig utanför en större stad för att få tillgång till natur och hav på ett sätt som ett storstadsboende inte kan erbjuda. Området har idag en befolkning på 55 000 människor och kommunernas mål för regionen är en ökning med närmare 10 000 till 2030. För att fler ska kunna ta del av allt som STO-kommunerna erbjuder och måste våra behov av vägar, broar och kollektivtrafik beaktas. I området finns det flera företag med många anställda som behöver en bättre infrastruktur för att bibehålla och få växtkraft i företagen. I samtliga kommuner byggs det många nya bostäder så problematiken kring bilköer minskar inte utan ökar för varje år.

Tre huvudområden

  • Åtgärdsvalsstudie för hela vägsträckan väg 160, genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust.
  • Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan.
  • En bro mellan Orust och fastlandet.


Sidan senast uppdaterad: 2015-07-17 11.34
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se