Tjörns kommuns logotype
Land -5,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Ny vision visar vägen för Tjörns framtid

Störst text
Stor text
Normalstorlek

En ny vision för Tjörn har antagits av ett enigt kommunfullmäktige. Nu slår vi fast - en gång för alla eller åtminstone fram till år 2035 - att Tjörn ska vara möjligheternas ö hela året och för hela livet.

”Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden.”

Så sammanfattas den vision som antogs av ett enigt kommunfullmäktige i april. Bakom beslutet står ett omfattande arbete på flera fronter och i bred dialog, inte minst med medborgarna. Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) menar att visionen blir en ledstjärna i det fortsatta arbetet just eftersom den är övergripande och förankrad i alla politiska partier:

– Men det bästa är ändå att vi med visionen så tydligt visar att vi tror på Tjörn och på Tjörns framtid! Oppositionsrådet Benny Andersson (S) är inne på samma linje:

– Det bästa med visionen är att den trycker på behovet av att Tjörn ska leva året runt. Den andas stark framtidstro och är blocköverskridande vilket är nödvändigt för att vi ska kunna arbeta efter den under lång tid. Den ställer stort ansvar på oss politiker. Vi måste fatta en mängd beslut om vi vill kunna nå visionen.

Koppling till styrmodell

Vision 2035 har också direkta kopplingar till Tjörns nya styrmodell för hur kommunens verksamheter ska planeras, följas upp och utvecklas. Kortfattat innebär detta att allt som görs och alla beslut som tas i kommunen ska utgå från visionen. Och genom styrmodellens krav på delmål och avstämning tydliggörs den röda tråden mellan vision och hela vägen ner till den enskilde medarbetaren och i slutändan även medborgaren.

– Det viktigaste med visionsarbetet har varit att ta fram en gemensam målbild, som är hållbar över partigränserna, och som ska tydliggöra för både politiker och tjänstemän åt vilket håll vi ska, säger kommunchef Johan Fritz.

Tjörn - Möjligheternas ö hela året och för hela livet

Vision 2035 har fem beståndsdelar. Nedan beskrivs de mycket kort.

En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå 20 000 invånare år 2035.

Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn.

Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter.

Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete.

Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet.


Överst från vänster: Gert Kjellberg (TP), Benny Halldin (S), Rikard Larsson (S), Henry Hermansson (C) och Gun Alexandersson Malm (FP). Nederst från vänster: Thord Jansson (SD), Reidun Lorentzon (KD), Martin Johansen (FP) och Alma Sibrian (V). Saknas på bilden gör Inga-Lill Hast (M) och Anders G Högmark (M).

Sidan senast uppdaterad: 2015-07-06 13.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se