Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SSW 3,1 m/s

Nordvästsvenska initiativet: På väg mot bättre trafik

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Bättre och säkrare vägar, en ny bro mellan Orust och fastlandet, fler parkeringar nära kollektivtrafiken, fler direktbussar och dubbelspår på Bohusbanan.

Detta är några av de förbättringar som Tjörn, Orust och Stenungsund gemensamt föreslår i Nordvästsvenska initiativet. I förslaget presenteras tre huvudområden:

 • Vägsträckan från E6-avfarten vid Spekeröd genom Stenungsund, förbi infarten till Tjörn och vidare till Orust (nuvarande väg 160).
 • Södra Bohusbanan (Uddevalla – Göteborg).
 • En ny broförbindelse mellan Orust och fastlandet.

Det här har redan gjorts eller är på gång

För tågen

 • Perrongförlängningar bidrar till längre tåg, fler sittplatser och därmed 70 procent fler passagerare — gjort.
 • Mötesplats Grohed byggs ut så att tågen kan mötas på spåret och avgångarna bli fler — på gång.

Väg 160

 • Förstudien om Nösnäsmotet inklusive trafikförsörjning Hallerna–Stora Höga — gjort.
 • Utveckling och projektering av Nösnäs samt Hallerna — på gång.
 • Myggenäskorsningen, åtgärdsplan av Trafikverket — gjort.
 • Vägplan för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på sträckan Säckebäck-Varekil — på gång.

Övrigt

 • Flera nya gång- och cykelvägar i samtliga kommuner, på Tjörn en ny cykelväg från Vallhamn samt sträckan Myggenäs–Skåpesund — på gång.
 • Transportsstrategi för Tjörns kommun — på gång.
 • Samhällsekonomisk studie av bro mellan Orust och fastlandet, utförd av Västra Götalandsregionen — på gång.
 • Trafikutveckling Svanesund, en förstudie av Orust kommun — på gång.

Nu jobbar vi vidare! Förslagen lämnas till kommunalförbunden GR och Fyrbodal som prioriterar dem. De skickas sedan vidare till Västra Götalandsregionen som prioriterar och beslutar bland alla kommunförbunden i regionen. Det är också Västra Götalandsregionen som betalar och till sist Trafikverket som utför arbetet.

Sidan senast uppdaterad: 2016-01-18 14.49
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se