Tjörns kommuns logotype
Land -1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 0,0 m/s

Kultur året runt

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Frivolt: Cirkusexpressen

Är Tjörn den bästa kultur- och fritidskommunen i Sverige? Ja, med topplaceringar i flera mätningar och en utnämning till Årets Kulturuppstickare 2014 är man helt klart på god väg. På Tjörn lever kulturen – hela året.

Tjörn rankas som en av de allra bästa friluftskommunerna i Sverige (plats 20 av 289 kommuner) och i vintras utsåg fackförbundet Vision Tjörns kommun till Årets Kulturuppstickare 2014. Särskilt glädjande är det att juryn poängterar Tjörns arbete med barn- och ungdomskultur och menar att här är kommunen i absolut framkant.

– Utnämningen är ett bevis för att vi arbetar i rätt riktning. Tillsammans med alla kulturaktörer på Tjörn fortsätter vi nu att utveckla vårt fina samarbete för att bli ännu bättre, säger Evike Sandor, chef för kultur- och fritidsförvaltningen och fortsätter:

– Den största utmaningen inför 2015 är att lösa problemen med scenen i Saga kulturhus. Vi vill ju kunna fortsätta med olika arrangemang som konserter, teater och inte minst det populära Öppen scen. Just nu används Saga enbart som biograf eftersom själva scenen inte bedöms som säker att vistas på men arbetet med ett nytt kulturhus/ungdomens hus har inletts.

Kulturpolitiska mål

Att Tjörns kommun satsar mycket på barn- och ungdomskultur är välkänt liksom att Nordiska Akvarellmuseet, Sundsby säteri och Skulptur i Pilane lockar besökare från när och fjärran. Mindre känt är kommunens rika kulturhistoria, föreningslivets spännvidd och att kultur också är näringsverksamhet. Detta och mycket annat synliggörs nu genom Tjörns kulturpolitiska strategi 2014–2025 som antogs vid kommunfullmäktiges junimöte. Arbetet med strategin har gjorts enligt cultural planning-modell med dialoger, workshops och samtal.

I strategin slår man fast de kulturpolitiska målen för 2025:

  • Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner
  • kulturen på Tjörn ska leva året om
  • kultur ska utgöra en självklar del av all kommunal planering och verksamhet.

– Dessa frågor berör alla och ska därför hanteras kommunövergripande. Att strategin siktar mot 2025 hänger ihop med att det är den tidshorisont kommunens översiktsplan blickar mot. En tioårsperiod anses också vara en rimligt överskådlig tidsrymd, säger Benita Nilsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Besöksrekordens sommar

Sommaren 2014 går till historien som en av de mest fantastiska, inte minst på grund av vädret, men även besöks- och evenemangsmässigt. Sundsby säteri firade 350 år och bjöd på flera jubileumsarrangemang. Det var dessutom 10 år sedan Tjörns kommun köpte säteriet. Firandet inleddes med traditionellt 17 maj–firande som fick en extra finstämd avslutning med artisten Stefan Andersson på scenen. Den 6 juni firades Sillens Dag på Klädesholmen som trots det för årets sommar lite ovanliga busvädret lockade minst lika många besökare som vanligt.

I början av juli var Nordisk Seglats på besök. Hamnen i Skärhamn fylldes av vackra skutor från förr och på kajen vimlade de unga besättningarna från hela Norden med både Tjörnbor och tillresta. Öppna skepp, barnteater och livemusik på Bryggscenen lockade ut många, många i den gassande sommarsolen.

Årets Träbåtsfestival bjöd också på vackra båtar om än av annat slag. Träbåtsfestivalen är ett välbesökt och mycket omtyckt evenemang som i år lockade omkring 77 000 besökare.

Augusti månads numera traditionella barn- och ungdomsfestival Frivolt (bilden) satte även den publikrekord i år. Många nöjda besökare kan konstateras och att kalla evenemanget för en succé är ingen överdrift. Två dagar med akrobatik, cirkustrix, dans, musik, scenkonst, liveband, sol och skapande för alla.

Många ville uppleva Lars Lerin

Att en varm och solig sommar normalt sett betyder färre museibesökare tycks inte vara något som konstnären och författaren Lars Lerins supportrar tar någon som helst hänsyn till. Hans konst och person berör på många plan och besökarna vallfärdade till Skärhamn för att njuta av verk av akvarellteknikens mästare. Med årets sommarutställning ”Kulisser” på Nordiska Akvarellmuseet ordnade Lars Lerin ett besöksrekord med drygt 293 000 besökare under nio månader.

Kulturveckan – en nyhet som permanentas

Under en höstvecka i månadsskiftet september, oktober var det dags för premiären av Tjörns kulturvecka. Över hela kommunen visade föreningar, organisationer och enskilda upp kultur i alla dess former. Det var verkligen ett brett spektra som bjöds; kulturhistoria, berättande, konst, hantverk, musik, foto, dans, teater, film och mycket mer. Nu blir kulturveckan ett årligt återkommande arrangemang.

– Syftet med kulturveckan är att öka kunskapen om kulturen och dess bredd. Samtidigt fick vi möjlighet att ge de olika verksamheterna och arrangörerna nya möjligheter till marknadsföring, berättar Evike Sandor, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

10 miljoner till föreningslivet

Under 2014 inleddes kommunens femåriga investeringsplan riktad till föreningar med egna anläggningar. Två miljoner per år i fem år ska fördelas och den största delen av årets miljoner gick till Stiftelsen Tjörns ishall och till Rönnängs FF:s renovering av A-planen på Tuveslätt. Flera andra föreningar fick mindre bidrag till i första hand renoveringar. IFK Valla har till exempel fått hjälp med en barack under tiden som en annan byggnad renoveras på anläggningen i Fjällebro.

– En kartläggning har visat att problemet är större än vad vi tidigare har trott, berättar Evike Sandor, chef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Fem föreningar har valts ut: IFK Valla, Skärhamns IK, Tjörns Ridklubb, Valsängs Ryttarförening samt Stiftelsen Tjörns Ishall. En genomlysning ska också göras för att ta reda på behovet hos var och en av de fem föreningarna. En oberoende konsult tillsätts för uppdraget. Upphandling av denne sker under tidig vår 2015.

– Vi är angelägna om att få detta klart så fort som möjligt.

För en del föreningar är administrationen en belastning. Därför har det skapats en halvtidstjänst som ska stötta med kanslitjänster och administration. Föreningarna får komma med förfrågningar om hjälp och bedömning görs från fall till fall. Utöver detta har också en samordnare för föreningsliv och anläggningar anställts.

– Det blir allt svårare att få folk att jobba ideellt. Vår förhoppning är att vi med anläggningsstöd och hjälp med administration ska hjälpa våra föreningar att ta sig igenom det generationsskifte som nu pågår, säger Evike.

Varierat söndagsnöje lockade årskurs 3 och 4

Golf och kultur ena dagen, basket och dans nästa. Varje söndag fanns det en ny aktivitet att testa. Ö-kids är en avgiftsfri kultur- och idrottsskola där barn i årskurs 3 och 4 har fått möjlighet att prova olika fritidsaktiviteter tio söndagar i rad under hösten. Konceptet utvecklades tillsammans med en testpatrull från årskurs 3 där önskemål och idéer togs fram gemensamt. Ett knappt tiotal föreningar engagerade sig och intresset var stort även hos barnen:

– Målet med Ö-kids är att barnen ska få prova på så många olika idrotter och kulturaktiviteter som möjligt. Ett trettiotal barn har följts åt under hösten vilket är dubbelt så många som vi planerade för. Roliga bekymmer att lösa, skrattar projektledare Åsa Jansson.

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-09 13.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se