Tjörns kommuns logotype
Land -4,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind N 3,6 m/s

Ingen folkomröstning om nedläggning av lokaler i tjänstemannaförslag

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Långekärrs skola

I det tjänstemannaförslag som nu lämnas till politiken föreslås att Folkinitiativet avslås med motivering att initiativet inte avser en fråga som kommunfullmäktige kan fatta beslut om.

Frågan lyder ”Ska beslut om nedläggning av en skola, förskola eller annan verksamhetslokal inom barn- och utbildningsnämnden först kunna verkställas efter ett mellanliggande allmänt val till kommunfullmäktige?”

Frågan i Folkinitiativet avser inte någon specifik lokal eller skola som till exempel Långekärrs och Blekets skolor.

Den 5 november 2015 lämnades en samling namnunderskrifter in till kommunen. Det gjordes i syfte att få en folkomröstning i frågan om nedläggning av skollokaler. För att en fråga från medborgarna (ett så kallat Folkinitiativ) ska bli ett politiskt ärende krävs flera saker:

  1. Antalet godkända namnunderskrifter ska motsvara minst 10 % av de röstberättigade invånarna i kommunen. Så är fallet och därför kan frågan tas upp i kommunfullmäktige i januari 2016.
  2. I kommunfullmäktige ska man ta hänsyn till om det som frågan gäller är något som ett kommunfullmäktige kan fatta beslut om. I tjänstemannaförslaget konstaterar tjänstemännen att så inte är fallet. Om politikerna beslutar enligt förslaget avslutas frågan där. Om politikerna väljer att ta frågan vidare ska nästa kriterium uppfyllas.
  3. Det är att det krävs att ”inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget”.

Folkinitiativet har undertecknats av 2 197 personer, varav 1 836 uppfyller de krav som framgår av kommunallagen. Antalet initiativtagare överstiger 10 procent av de röstberättigade Tjörnborna. Ett ärende om en folkomröstning har därmed väckts.

I skrivningen för själva Folkinitiativet, det vill säga den fråga som en eventuell folkomröstning skulle handla om, står följande: ”Ska beslut om nedläggning av en skola, förskola eller annan verksamhetslokal inom barn- och utbildningsnämnden först kunna verkställas efter ett mellanliggande allmänt val till kommunfullmäktige.”

Enligt tjänstemannaförslaget är detta en fråga som kommunfullmäktige inte kan fatta beslut om. Det är nämligen inte möjligt för fullmäktige att generellt besluta att verkställigheten av den här typen av frågor får ske först efter ett mellanliggande allmänt val.

Sidan senast uppdaterad: 2015-12-04 09.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se