Tjörns kommuns logotype
Land -2,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 0,9 m/s

Högst kvinnlig företagsamhet i Västra Götaland

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Helene Evensen

Helene Evensen, näringslivsstrateg Tjörns kommun

Tjörns kommun har högst kvinnlig företagsamhet i Västra Götaland, tredje högsta företagsamheten totalt.

Den kvinnliga företagsamheten på Tjörn behåller sin första placering i Västra Götalandsregionen med 10,5 %. För total företagsamhet kommer Tjörn på tredje plats med 17,3 % företagsamhet. 

- Tjörn har av tradition ett starkt entreprenörskap. Det är något vi värnar om i den nya näringslivsstrategin, säger Helene Evensen, näringslivsstrateg på Tjörns kommun. Just nu pågår ett intensivt arbete för att köpa in och detaljplanera mark som kan användas av våra driftiga Tjörnföretag, befintliga och nya.

Företagsamhet innebär att man driver eget företag eller är delägare i ett handelsbolag, eller är VD alternativt styrelseledamot i ett aktiebolag.

Uppgifterna kommer från Svenskt Näringslivs årliga rapport om företagsamheten i Västra Götaland. Det som kännetecknar en kommun med hög andel företagsamma är framförallt en avsaknad av ett fåtal dominerade arbetsgivare. Näringslivet i dessa kommuner är istället diversifierat med inslag av många små företag, enligt Svenskt Näringsliv.

Sidan senast uppdaterad: 2015-03-27 08.17
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se