Tjörns kommuns logotype
Land -0,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,1 m/s

Göteborgs Stad öppnar boende för ensamkommande unga på Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Allt fler ungdomar kommer ensamma till Göteborg från krigshärjade länder som Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan. Därför öppnar Göteborgs Stad i mitten av november ett nytt boende på Runntången.

Boendet på Runntången är för ensamkommande unga som sökt asyl i Sverige. Skälet till att boendet öppnar just på Runntången är att det är ont om lediga och lämpliga lokaler i Göteborg.

Runntången har tidigare använts som lägerboende för unga, och kan därför med kort varsel göras om till asylboende. Runntången ägs av Göteborgs Stad.

Boende informeras och bjuds till Öppet Hus

Boende i området har informerats via information i brevlådan. De bjuds också in till ett Öppet Hus i mitten av november.

Plats för 24-32 ungdomar

Boendet kommer att bestå av fyra hus, med plats för sex till åtta ungdomar i varje byggnad. Ungdomarna är mellan 14 och 18 år. Ungdomarna bor här medan deras ansökan om asyl behandlas av Migrationsverket.

Personal på plats dygnet runt

Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt och ha en gruppchef. Boendet bevakas av väktare. Personalen arbetar för att ge ungdomarna en stabil tillvaro medan deras ansökan om asyl prövas. Det kan till exempel handla om stöd i läxläsning, stöd i att sköta ett eget hem eller hjälp i kontakten med socialsekreterare, god man eller skolpersonal. Personalen skapar tydliga vardagsrutiner med skolgång och samarbetar med föreningslivet för att hjälpa ungdomarna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.

Har du frågor?

Kontakta Louise Parbring, enhetschef, tel 031-367 90 65.
E-post: louise.parbring@socialresurs.goteborg.se 

Charlotte Nöidh, samordnare, tel 031-367 99 81.
E-post: charlotte.noidh@socialresurs.goteborg.se


Sidan senast uppdaterad: 2015-11-26 11.30
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se