Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Fortsatt bra resultat för Tjörns skolor

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skola - mattetal på svarta tavlan

Tjörn har fortsatt god placering i Sveriges kommuner och landstings ranking (SKL).

SKL presenterar årets grundskoleranking 27 april

I år, 2015, görs undersökningen på helt nytt sätt och jämförelser med tidigare år blir därför inte relevant.  Tjörn placerar sig på 24:e plats i Sverige och på plats sex i Västra Götalandsregionen.

— Siffrorna för Tjörn är fortsatt väldigt bra. Tjörns elever gör utmärkta kunskapsresultat i nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 och det finns inga orostecken, säger Staffan Sjölund, barn- och utbildningschef på Tjörn.

— Det är först nästa år som vi kan dra några slutsatser utifrån de nya indikatorerna och först då som vi åter kan göra en jämförelse mellan olika år. Vi är mycket nöjda med att vara bland landets 25 bästa skolor, säger Staffan Sjölund.

Anledning till Tjörns goda resultat?

Anledningen till framgången tror man på Tjörn är ett systematiskt arbete på alla nivåer inom skolan; politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Det gäller alltifrån rutiner, handlingsplaner, tydlig ansvarsfördelning till välutbildade och engagerade lärare.

− Det gemensamma målet är mycket levande: Alla elever ska ha en ökad måluppfyllelse, det vill säga lyckas bättre i sina studier än vad de gjort tidigare. Det innebär att vi har höga förväntningar på eleverna och är övertygade om att de kan leva upp till dessa. Det är vårt jobb att ta dem dit, berättar Staffan Sjölund.

Ett nyckelord har varit samarbete. Istället för att varje skola hittat egna lösningar har man sökt lösningar som alla skolor använder. Lärarna samverkar när det gäller ämnens centrala innehåll, bedömning, skriftliga omdöme och betyg. Även i arbetet med att förebygga trakasserier, kränkningar och att skapa en trygg och säker miljö arbetar man fram gemensamma lösningar. På Tjörn fokuserar rektorerna på sitt pedagogiska utvecklingsuppdrag. Något som bland annat Arbetsmiljöverket uppmärksammat som positivt för rektorsrollen och eleverna.

Vad är nytt i årets ranking?

Förändringarna som gjorts har att göra med att de aktörer som SKL hämtar uppgifterna ifrån, som SCB och Skolverket) har ändrat sina mätverktyg. Det beror också på önskemål från kommuner som till exempel att SKL tagit för lite hänsyn till socioekonomiska faktorer.
Sidan senast uppdaterad: 2015-04-27 11.54
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se