Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Förändringar i Tjörns skolor föreslås

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skolbänk i motljus

Kommunens tjänstemän rekommenderar kommunfullmäktige att i höst fatta beslut om att förändra strukturen i Tjörns skolor. Bakgrunden är de reformer och krav som beskrivs i kommunens rapport Skola 2025.

Förändringen anses nödvändig för att kunna fortsätta ge eleverna den goda kvalitet i skolan som de har rätt till.  Rapporten Skola 2025 har varit på remiss hos samtliga nämnder och utskott i kommunen för att frågan skulle belysas på ett heltäckande sätt.

Tjänstemännen föreslår följande:

  • Den nuvarande strukturen med F–5 och 6–9 skolor förändras till F–6 samt 7-9 skolor. Detta sker från läsår 2017/2018.
  • Elever i årskurs 6 flyttas till nuvarande F–5-skolor, med undantag av Långekärrs skola, från läsår 2017/2018.
  • Långekärrs grundskola avvecklas 2016-01-01. Elever flyttas till Kållekärrs skola.
  • Långekärrs förskola avvecklas 2016-06-30. Elever flyttas till Kållekärrs förskola.
  • Blekets högstadieskola avvecklas 2017-06-30. Elever flyttas till Häggvallsskolan.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnat rapporten Skola 2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti 2015. Utifrån rapporten och inkomna remissvar har förvaltningen gjort en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderar förvaltningen kommunfullmäktige att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge eleverna en fortsatt god kvalitet i sin skolgång.

Sidan senast uppdaterad: 2015-10-16 08.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se