Tjörns kommuns logotype
Land -2,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 0,9 m/s

Busskort efter behov nästa läsår

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Gymnasium

På grund av ökade kostnader inom barn- och utbildningsförvaltningen, beslöt barn- och utbildningsnämnden den 10 juni att återgå till behovsprövning av läsårskort till skolbarn.

Användningen inte som förväntat

Bakgrunden är att de fria skolkorten som kostar drygt 6 miljoner kronor per läsår (1 571 elever) har använts dagligen av endast hälften av skoleleverna. Det är ungefär lika många som det antal som har rätt till skolskjuts enligt tidigare behovsprövning. Av resterande elever visar analyser att korten används i begränsad omfattning.

Trolig prisökning från Västtrafik

Västtrafik har också aviserat en prishöjning 2016 i samband med ny upphandling som innebär ytterligare fördyringar.

Besparing på 3,5 miljoner

Genom att återgå till behovsprövade läsårskort i höst minskar nämndens kostnader med 1,6 miljoner redan 2015 och närmare 3,5 miljoner 2016.  

‒ Beslutet innebär att effektiviseringar i kärnverksamheten kan mildras, säger Björn Möller, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Sidan senast uppdaterad: 2015-09-07 10.48
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se